Obchodné podmienky SVIŠTÍCI.SK

 

Obchodné podmienky platné pre nákup v internetovom obchode svištící so zameraním nadetský second hand. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) Azákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Z. z., Všetko v znení noviel.

 

 

Registrácia

V elektronickom obchode SVIŠTÍCI.SK môžu nakupovať iba registrovaní zákazníci, pre prvý nákup je preto nutné sa zaregistrovať.Pre ďalší nákup už stačí iba prihlásení Vami zvolenými prihlasovacími údajmi, ktoré ste zadali pri registrácii (e-mail a heslo). Prihlasovací formulár nájdete v pravom hornom rohu v hlavnom menu obchodu. Od chvíle kedy ste registrovaný môžete využívať výhody registrácie, ako sú rezervácie, zasielanie noviniek elektronickou poštou, informácie o zmenách v našom elektronickom obchode.

 

 

Objednávka a storno objednávky

Každá objednávka, ktorú zákazník potvrdí (tzn. vyberie si spôsob platby a stlačí tlačidlo objednať), je považovaná za záväznú v celom rozsahu.Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári.Zákazník nemá možnosť sám objednávku stornovať - túto akciu vykonáva iba prevádzkovateľ (obvykle po dohode so zákazníkom, napríklad z dôvodu nemožnosti dodať tovar v danom termíne, prípadne z dôvodu nemožnosti autorizácie skutočnej identity zákazníka)

 Pokiaľ si zákazník z akéhokoľvek dôvodu opakovane vyžiada storno svoje objednávky alebo jej časť, vyhradzuje si prevádzkovateľ po predchádzajúcom upozornení možnosť tohto zákazníka naďalej neobsluhovali.

Objednávka môže byť stornovaná tiež zo strany dodávateľa a to v prípade, keď nemožno autorizovať skutočnú identitu zákazníka nebov prípade, že do 7 dní od potvrdenia objednávky nie je pripísaná suma na účet dodávateľa za úhradu tovar, (iba pri platbe prevodom - v tomto prípade sa snažíme najprv zákazníka kontaktovať). Ďalej tiež v prípade, keď zákazník vedome neprevezme dobierkovej zásielky počas úložnej doby Slovenskej pošty. Menej pravdepodobným dôvodom k stornu objednávky môže byť zo strany dodávateľa storno z dôvodu nemožnosti dodať tovar v danom termíne (technické dôvody).

 

 

Rezervácia

Hoci každý týždeň pravidelne pridávame nové oblečky, Uvedomujeme si, že nie vždy si z našej ponuky vyberiete toľko kúskov, aby pre vás bol nákup vzhľadom k cene poštovného finančne zaujímavý.

Pre túto príležitosť sme pre Vás vytvorili systém rezervácií.

Systém rezervácií Vám umožní v priebehu 21 dní uskutočniť viac nákupov za cenu jedného poštovného a pri výbere nad 120€ mať poštovné zdarma. (Poštovné zdarma sa vzťahuje iba pri platbe na účet, pri platbe dobierkou hradí zákazník iba dobierkové)

Registrovaní zákazníci majú možnosť si tovar rezervovať po dobu až 21 dní od vloženia prvého tovaru do rezervácie.

Rezervácia sa vykonáva tak, že dokončíte objednávku ako zvyčajne a do poznámky pripíšete žiadosť o rezervaci.Na základe Vašej žiadosti Vám bude tovar rezervováno.Po skončení rezervačný doby dostanete mail s informáciami o vašej objednávke a platobné údaje.  Objednávky presahujúce sumu 120€ sa po predchádzajúcich skúsenostiach neodosielajú na dobierku.

Rezervovanej tovaru je záväzne objednané - z rezervácií nie je možné tovar vybrať. Vybratie tovaru má za následok storno celej rezervácie a do budúcna si vyhradzujeme právo takého zákazníka neobsluhovali.

 

 

Platobné a doručovacie podmienky

V internetovom obchode Svistici.cz môžu zákazníci využiť pri platení tovaru tieto platobné metódy.

Dobierka (zákazník uhradí za dodaný tovar poštovému doručovateľovi alebo na pošte pri preberaní zaslaného baliečku

Platba vopred (zákazník hradí podľa výzvy k platbe prostredníctvom bankového prevodu, poštovou poukážkou, GSM Banking a pod)

Osobný odber(Po dohode v Příbrami)

Pri cene tovaru nad 40€ pri platbe prevodom je doprava zdarma

Pri cene tovaru nad 40€ je doprava zdarma, pri platbe na dobierku sa platí len dobierka

Pri cene tovaru pod 40€ pri platbe na dobierku je cena dopravy 2,80 € a dobierka

Pri cene tovaru pod 40€ pri platbe prevodom je cena dopravy 2,80 €  (tovar je expedovaný po prijatí platby)

 

 

Podmienky na poštovné zadarmo

Dodržanie rezervačný doby maximálne 21 dní, nie je možné zlučovať dve rezervácie. Pokiaľ dôjde k využitiu možnosti spätného získania určitého tovaru a celková cena tovaru tak nedosiahne sumu 40€, bude cena poštovného dodatočne zaúčtovaná do čiastky za vrátený tovar.

 

 

Dodacia lehota

V prípade platby vopred zasiela prevádzkovateľ tovaru do 4-6 pracovných dní po pripísaní požadovanej čiastky na účet prevádzkovateľa.

V prípade dobierky zasiela prevádzkovateľ tovaru do 4-6 pracovných dní od doručenia objednávky

V prípade rezervácie zasiela prevádzkovateľ tovaru do 4-6 pracovných dní od ukončenia rezervácie, prípadne po dohode kedykoľvek pred uplynutím rezervačný doby.

Prevádzkovateľ odosiela všetky zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty ako cenné či odporúčané balíky.

Zásielky na dobierku, ktoré nebudú vyzdvihnuté v stanovenej lehote Slovenskej pošty a budú vrátené, zasielame po výzve a následné dohode len po úhrade na účet.

Zároveň si vyhradzujeme možnosť neobsluhovali v budúcnosti zákazníkov, ktorí si zámerne neprevezmú svoje balíky v bežnej úložnej dobe (7 dní) Slovenskej pošty.

 

 

Reklamácie, vrátenie tovaru

V súlade so zákonom č 367/2000 má zákazník právo odstúpiť od zmluvy a tovar do 14 dní vrátiť. Tovar zákazník odošle až po telefonickej či mailovej dohode. Tovar je vždy zasielaný len doporučene na adresu sídla prevádzkovateľa (FROGMAN s.r.o., ID 615  SVIŠTÍCI.SK , Detašované pracovisko – Sihoť, 911 01 Trenčín.)
Kompletný, nepoškodený av reklamačný lhůtě14 dní. Tovar je zasielaný doporučene ako cenný či doporučený balík.

Cena tovaru Vám bude vrátená najneskôr do 14 dní od obdržania zásielky späť, na Váš účet.Potrebné platobné a prípadne ďalšie údaje priložte k zásielke. Tovar nie je možné vracať na dobierku, akékoľvek takto vrátený tovar nebude přijato.Poštovné za vrátený tovar a prípadné ďalšie náklady hradí zákazník na vlastné náklady.

V súlade so zákonom nie je možné uplatňovať reklamácie na použitý tovar po uplynutí 14-dňovej lhůty.V súlade so zákonom neposkytuje predávajúci záruku na použitý tovar.

Ďalšie ustanovenia sa riadia platnými zákonmi SR v deň realizácie obchodu, ktorým sa v tomto prípade myslí záväzná rezervácie alebo objednávka.

V prípade, akéhokoľvek nekalého konania zákazníka pri nákupoch a reklamáciách, si vyhradzujeme si po predchádzajúcom upozornení právo zákazníka v budúcnosti neobsluhovali.

 

 

Ochrana osobných údajov a záv&¨zky prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaručuje pristupovať ku každej objednávke s maximálnou možnou starostlivosťou a zodpovednosťou. Informovať zákazníka elektronickou poštou o prijatí objednávky a jej expedici.Informovat kupujúceho v prípade nesplnenia dodacích lehôt stanovených (3-5 dní). Uverejňovať skutočnéa ceny vrátané DPH (iv okamžiku, kedy sa dodávateľ stane platcom DPH) ktoré kupujúci zaplatí za tovar a dopravu.

Ďalej sa zaväzuje nakladať so všetkými Vašimi osobnými údajmi v súlade so zákonom na ochranu dát. Osobné údaje zákazníka budeme chrániť v maximálnej možnej miere a neposkytneme je žiadnym iným subjektom. Vaše osobné údaje budú použité len na účely vnútorných potrieb a administratívou spojenou s prevádzkou nášho internetového obchodu.Toto ustanovenie zostáva v platnosti aj v prípade ukončenia činnosti prevádzkovateľa elektronického obchodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨


HomeHome